Rozpravy o tantře – 28. část

12. 07. 2016 9:34:32
Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

jejímu správnému stoupání dalšími čakrami a nakonec spojení s energií Šivy v 6. čakře (šat čakra bhéda). Toto spojení je provázeno probuzením vnitřního zvuku óm, nadsmyslnou blažeností, láskou a poznáním. K této náročné praxi je třeba umět mnoho technik jógy a aby se správně prováděly, musí vás vést kompetentní guru.

Probuzení kundaliní nastane v 1. čakře pomocí technik tantra jógy, pránájámy, mantry a schopnosti individuálního ducha (džívátma). V múládháře spočívá kundaliní 3,5x obtočena a spící kolem svajambhú lingamu (ze sebe sama zrozeného lingamu, mužské energie). Probudí ji kandarpa, druh apána váju, obsahující v sobě nejsilnější esenci káma váju (energie rozkoše) se schopností zažehnout oheň vzrušení, a dále užitím mantry. Kundaliní svou tlamičkou zakrývá otvor lingamu, který je vstupem do sušumny, dveřmi k brahma (brahmadvára). Probuzena kandarpou, rozvine se a začne stoupat. Veškerý obsah 1. čakry je rozpuštěn do těla kundaliní a smísí se s ním, včetně bídža mantry lam. Okvětní lístky lotosu se zvednou a po odchodu kundaliní opět klesnou a visí dolů. Tak je tomu u všech následujících čaker. Jak kundaliní stoupá, bídža mantra z nižší čakry se rozpustí do následujícího živlu, přemění na bídža mantru vyšší čakry a zůstává v těle Déví (Bohyně kundaliní). Ve třetí čakře je první psychický uzel (Brahma granthi). Jeho proražení může vyvolat někdy bolest, určité zažívací potíže, nebo až nemoci. K tomu všemu jsou nutné instrukce gurua. Obdobně je tomu v následující anáhata čakře, kde je druhý psychický uzel (Višnu granthi). Takto kundaliní proráží višuddha, lalana, ádžňa a brahma čakry, vše v nich rozpustí a nakonec se sama spojí s Paramašivou. V šesté čakře ještě také prorazí poslední psychický uzel (Rúdra granthi). A nakonec v sobě rozpustí i pranavu náda, óm. Kundaliní do sebe absorbovala tedy všech 24 tattev, aby se nakonec spojila s Paramašivou. To je nazýváno maithuna (koitus). Nektar vzniklý z tohoto spojení zaplavuje celé lidské tělo. Po této zkušenosti sádhak zapomíná na vše světské a je naplněn nepopsatelnou blažeností.

Potom následuje speciální pránájáma, sestávající se z nádechů, zádrží dechu a výdechů, spojená vždy s určitou mantrou, soustředěním na spodní části těla a vedením vědomí do nich. Tím se znovu zkompletuje fyzické tělo, které bylo stoupáním kundaliní rozpuštěno a je oživeno nektarem z Měsíce a další mantrou, která je vedena do srdce. Tak se tělo stane božským. A tehdy kundaliní, která se uspokojila spojením s Paramašivou sestoupí opět zpět na své místo v 1. čakře. Také všechny čakry se nyní nacházejí ve svém původním stavu.

Pokud se vystoupí ještě nad 6. čakru, lze dosáhnout sídla brahma (brahmasthána), stavu neprojeveného bytí. Tento stav má opět více stupňů popisovaných jako různé druhy samádhi. V těchto stavech se získávají nadnormální schopnosti (siddhi), které již umí sádhak správně užívat, díky zvládnutí jamy. Ovšem obvykle je dává najevo jen minimálně a spíše nechá ostatní čerpat přirozeně ze svého ztotožnění se s Nejvyšším bytím. Ten, kdo se uvolní a otevře tomuto vyzařování - což se obvykle nazývá daršan (vidění již ztotožněného s Nejvyšším) - může nejprve zažít záblesk tohoto stavu, být očištěn od planého myšlení a povzbuzen na své duchovní cestě.

Z toho všeho opět vyplývá, že pokud chceme následovat opravdovou cestu tantry, je ze všeho nejdůležitější si nalézt skutečného gurua, který sám dosáhl vyšších výsledků a ne toho, který vyučuje něco naprosto jiného, co s tantrou obvykle nemá nic společného. Také je třeba si uvědomit, že zvládnutí všeho toho, co bylo v předchozích kapitolách popsáno, trvá delší dobu a je třeba tudíž mít trpělivost a vytrvat v úsilí. Tantra vůbec nespočívá v prodloužení pohlavního vzrušení. To umí každý zdatný gigolo a není tantrik a už vůbec nedosahuje žádných vyšších stavů vědomí. Těch je dosahováno pouze ovládnutím smyslů a mysli. A ani to nestačí, potom se musí následovat instrukce správného gurua při provádění speciálních cvičení. Musí být také víra v praxi a v Nejvyšší bytí. Jen samotná praxe manter, které jsou nejdůležitější součástí tantry, vyžaduje intenzivní provádění, než se probudí a začne působit šakti v nich vložená. Také tělo je třeba očistit šat karmami a zbavit zbytečných nánosů, které způsobují blokování proudu energie. Aby se mohly využívat různě dlouhé zádrže dechu v přesně daných vzorcích pránájámy, musí se zpevnit plíce pomalým prodlužováním zádrže, které se také nedá urychlit. Nejtěžší je ovšem zastavit vyvstávání vznětů a tužeb v mysli. Mnozí si myslí, že meditují ale ve skutečnosti buď sní, nebo se v myslí zabývají tím, co je jim příjemné. K tomu jsou ještě povzbuzováni učiteli, kteří jim nabízejí různé pěkné vizualizace. Každý člověk přirozeně tíhne k tomu, co je libé, protože je to velmi svůdné. Vlastně i cesta kundaliní do 6. čakry a její spojení se s Šivou je potom tou největší libostí. Rozdíl je pouze v tom, že toto spojení vám dá zcela jinou, nejvyšší blaženost, která nevytváří sužující touhy znovu ji zažít a utrpení z toho, že to vždy nebo vůbec nejde, protože tato blaženost přetrvává stále a ve vašem životě vás povzbuzuje, dodává vám energii, tvořivost a zdraví. Navíc vám dává také pravé poznání nejen sebe, ale veškerého projeveného bytí. Je však vyhrazená jen malému počtu jedinců, kteří dokáží, díky svým karmickým předpokladům z minulých životů, absolvovat náročnou cestu tantry. Přestože každý nedojde na konec, i ti, kdo jsou na správné cestě, zažívají mnohem větší blaženost a lásku než ti, kdo jsou pouze jati vášní a neustálou touhou po uspokojení. Ten, kdo ovládl vyvstávání touhy v mysli a umí jí správně užívat, je vítěz a ten je šťastný.

Jdeš-li tmou a před sebou nevidíš žádné světlo, tu zakrníš a ztratíš naději. A ta tma tě zcela pohltí. Člověk, který žije prázdný život, nemůže být čistý. Je naplněn stejnou tmou a zmatkem, co v ní panují. Uvidí-li však před sebou světlo, měl by za ním jít. Je to přímo jeho povinností. A čím více se tomu světlu blíží, tím více je jeho život prosvětlen a on sám přestává být tmou a chaosem. Mějte ve tmě oči co nejvíce otevřené, abyste nepropásli paprsek světla, který se v ní objeví. A mějte potom odvahu a sílu kráčet nebo doslova běžet za ním. Je to znamení, že jste dostali milost a je jen na vás, jestli ji nepropásnete. Světlo sice přichází stále, ale vy v tu chvíli můžete být odvráceni jinam. Buďte bdělí, neboť světlo může přijít kdykoli a odkudkoli, třeba z naprosté tmy. Vždyť tma v sobě obsahuje světlo, ale stejně tak světlo tmu. Nemohou bez sebe být a právě proto věřte, když hledíte do tmy, že z ní k vám může přijít světlo. A přijde-li k vám, nastavte mu svoji tvář, tvář toho, který za ním chce jít a světlem se stát.

Posílám vám své světlo, abyste se stali světlonoši pro mnohé další.

Světlo je Láska, světlo je Pravda, světlo je Poznání a světlo je nejvyšší jednota.

Buďte ve světle.

Óm parášaktjáí namaha

Autor: Jiří Mazánek | úterý 12.7.2016 9:34 | karma článku: 10.22 | přečteno: 279x

Další články blogera

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.42 | Přečteno: 353 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 344 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiří Pavlas

Ředitel školy a starosta nemusí být rivalové...

Ředitel školy a starosta obce se často přou o výši provozního rozpočtu školy. Jak funguje financování "školství" na obcích? Vyplatí se obci provozovat školku a školu s několika desítkami dětí?

16.1.2019 v 22:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 4 | Diskuse

Pavel Kalabis

Jsem Čech a Evropan

Téma Brexitu je v těchto dnech opět aktuální a tento stav neskončí dříve než koncem března. Pak bude možná rozhodnuto, možná na dlouhou dobu. Pro někoho je tento stav Evropy a potažmo EU příznivý a možná i radostný. Pro mě ne.

16.1.2019 v 20:19 | Karma článku: 15.21 | Přečteno: 326 | Diskuse

Jan Ziegler

Jak zbabělí komunisté měli strach z Jana Palacha

A to tak, že státní bezpečnost v rámci akce Hrob zlikvidovala v roce 1973 místo posledního odpočinku Jana Palacha v Praze na Olšanských hřbitovech. Tato ničemná a zoufalá akce dokázala zbabělost rudých.

16.1.2019 v 17:05 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 656 | Diskuse

Emrich Sonnek

Rozdělená společnost?

Často se tu objevuje názor, že ten či onen politik rozděluje společnost. Mluví a píše se o stále více se prohlubujících příkopech a hledá se někdo, kdo by je zase začal zasypávat.

16.1.2019 v 16:38 | Karma článku: 16.17 | Přečteno: 416 | Diskuse

Jiří Turner

Úspěchy reformního islámu

Benjamin Kuras alias Miroslav Kuraš se vysmívá snahám Muslimského reformního hnutí o nápravu islámu. Má je za podvodné a utopické.Není však spíše utopické předpokládat, že se pod tíhou argumentů zřeknou dvě miliardy lidí své víry?

16.1.2019 v 15:17 | Karma článku: 14.71 | Přečteno: 642 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 575
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.

Najdete na iDNES.cz