Rozpravy o tantře – 25. část

31. 03. 2016 10:07:20
Při výkladu devíti bran lidského těla jsme se vlastně seznámili s tím, jak lze využít smyslů při tantrické praxi.

Ale zatím jsme se nevěnovali tomu snad nejdůležitějšímu, jímž je hmat. Jeho výkonný orgán ruce a jejich části, dlaně a prsty se nesmírně v tantře používají, ať již jde o doteky, mudry nebo njásu. A právě tomu všemu se budeme nyní věnovat podrobněji.

Njása

Jde o složitou soustavu metod. Samotné slovo opět pochází ze sanskrtu a znamená umísťovat. Umísťují se konečky prstů nebo dlaň pravé ruky na různé části těla a to je spojené s určitými mantrami. Ty mohou být vyslovovány nahlas nebo mentálně. Tyto doteky může provádět sádhak sám sobě, nebo mu je provádí někdo jiný, obvykle guru, nebo jsou součástí párového či skupinového rituálu. Všeobecně se nejvíce využívá njása při různých rituálech. Účelem je dotekem a s tím spojenou energií v mantře přenést na to místo energii božstva (dévata), většinou Déví a Šakti. Tím je ta část těla nabita, posvěcena a stává se posvátným místem, vyzařujícím energii (pítha). Postupně se dotýká mnoha dalších míst na těle a praktikující se tím připodobňuje zvolenému božstvu. Tak jako je božstvo duchem, stává se též on duchovní bytostí s jeho vlastnostmi.

Prakticky to vypadá asi tak, že nejprve se provede vnější očista těla (bhúta šuddhi) a potom začneme pomocí džíva njásy do sebe jakoby nalévat podstatu Déví, abychom ji v sobě probudili a stali se jí. Položíme ruku na srdeční oblast, proneseme mantru só ham (já jsem Ona), abychom se identifikovali s Déví. Potom se klade ruka na další místa na těle a odříkávají se příslušné mantry. Tak se naše duchovní tělo stane představou božstva (dévata mája). Potom pokračuje tzv. mátrka njása. Jde vlastně o umístění všech 50 písmen (slabik) sanskrtské abecedy postupně od šesti čaker na celé fyzické tělo. Tak jako zrození pochází od matky, tak my se znovu zrozujeme z těchto písmen abecedy, neboť z nich povstaly všechny mantry. Celá tato abeceda je na okvětních plátcích lotosů, takže tato písmena vyslovujeme mentálně ve správném pořadí od šesté čakry směrem dolů. Potom pokračujeme doteky na čelo, tváře, pravé i levé oko atd... Zde se vždy vyslovuje óm, pak mantra a nakonec namah.

Pak následuje rši njása pro dosažení čtyř cílů lidského života (čaturvarga), jimiž jsou dharma, artha, káma, mókša (řád, bohatství, láska, spása). Zase je předepsáno, kde a v jakém pořadí se dotýkat a jaké mantry vyslovovat.

Následuje šadanga njása, kdy se mantry umísťují na vybraných šest částí těla, kde se dotýká různými prsty a dlaní, aby se aktivovala nervová centra a jim odpovídající nervy. Pomocí bídža manter těchto njás jako by na sebe sádhak navlékal klenoty, jimiž je vyzdobeno božstvo a pomocí vjapaka njásy je rozprostřel všude, takže je jimi tak prostoupen, že se zcela rozpustí v božském Já.

Existuje více typů njás, dala by se jmenovat ještě např. mahášóda njása. V ní se podle pravdy toho, že co je v makrokosmu, to je v mikrokosmu, umísťují do těla jednotlivé planety, souhvězdí, posvátná místa atd.

Dále by se mohla zmínit njása během tantrického pohlavního spojení (maithuny). Při ní muž natře ženu na určitých místech aromatickými oleji, santálovou pastou nebo popelem a jemně se těchto míst dotýká, aby vzbudil vzrušení a propojení mezi nimi.

Tyto techniky indické njásy nejsou totožné s technikami šiacu, akupresury nebo reiki a dalšími, které slouží především pouze k léčebným účelům.

V 60. letech minulého století se rozhodl Svámí Satjánanda Sarasvatí z Bihárské školy jógy, že přepracuje techniky njásy pro západní svět, aby nebyl odrazován jejich náboženským podtextem, a přesto je mohl využít. Spojil je tedy s některými prvky západní psychoterapie a vytvořil cvičení nazvané jóga nidra, jógový spánek. Při něm je dosahováno hluboké relaxace, zároveň i změněného stavu vědomí a mentálně se dotýkáme pod vedením učitele jednotlivých částí svého těla, místo manter si v duchu vyslovujeme název té části těla a přenášíme do ní své vědomí. To později můžeme provádět i sami bez vedení učitele. Je dosaženo nejen velkého uvolnění fyzického a psychického, ale také vyčištění naší mysli a jakéhosi vnitřního vyprázdnění. Na závěr lze přidat ještě další cvičení, která již pracují s vědomím obdobně jako při tradiční njáse. Toto není proti účelu njásy, protože jejím smyslem je učinit tělo vědomým a přítomným. Ovšem njása se liší od západních psychoterapií také tím, že nevyvolává stav hypnózy, kdy je člověk ovládán druhým. Ona naopak dává člověku větší svobodu a rozšiřuje jeho vědomí.

Mudry

Mluvíme-li o hmatu a dotecích prsty, nesmíme zapomenout na další rozsáhlou oblast, která jich využívá, jíž jsou mudry. Název je odvozen ze sanskrtského slova mud, znamenajícího potěšit. A skutečně se mudry zaujímají proto, aby dávaly potěšení bohům (dévům) a tím i nám. Říká se, že je 108 muder a běžně se jich užívá 55. Mudry jsou tedy buď rituální gesta rukou nebo i pozice v józe. My se budeme věnovat té první skupině, kde se používá různého postavení prstů a jejich jemného tlaku. Drží-li se takto mudra nějakou dobu, vznikají vibrace, které obnovují rovnováhu živlů v těle. Každý prst je totiž spojen s určitým živlem: palec - oheň, ukazováček - vzduch, prostředníček - éter, prsteníček - země a malíček - voda.

Jsou mudry, které zaujímají božstva a ty, které můžeme cvičit sami. Uvedeme si nejznámější mudry bohů, protože jsou důležité pro pochopení jejich symboliky a vyskytují se na všech zobrazeních i při popisu čaker.

Abhája - pravá ruka je zvednuta, dlaň ukazuje dopředu. To znamená požehnání a ochranu.

Džňána - ruka je na úrovni srdce, dlaň nahoru a palec spojen s prsteníčkem do kruhu. Vyjadřuje moudrost.

Várada - levá dlaň proti sádhakovi, s prsty směřujícími dolů. Značí splnění přání nebo darování požehnání.

Aňdžali - dlaně spojeny, prsty směřují nahoru. Ve výši prsou vyjadřuje úctu, ve výši čela pozdrav.

Dhjána, jóga mudra - božstvo sedí v meditační pozici, obě ruce položeny v klíně, dlaněmi nahoru. Vyjadřuje stav hluboké meditace.

To je jenom zlomek mnoha dalších muder, na které navazují i gesta celých rukou a paží.

Nyní si povíme něco o mudrách, které můžeme sami cvičit, případně se jimi i léčit, protože proudění energií, které při jejich držení vzniká, vyrovnává rovnováhu živlů v těle. Některé působí okamžitě, jiné se musí dělat déle, než začnou působit. To, jak dlouho je budeme cvičit, záleží jen na nás, ale jako u všech pozic, vždy je lepší delší doba.

Apána - špičky prsteníčku, prostředníčku a palce se dotýkají, zbývající dva prsty směřují vzhůru. Mudra léčí močové cesty, čistí a odstraňuje z těla toxiny.

Apána váju, hrdaja nebo mrtju-sandžívana - ukazováček se ohne do dlaně ke kořeni palce, kterého se na špičce dotýkají špičky prostředníčku a prsteníčku. Malíček směřuje vzhůru. Mudra dává první pomoc při slabosti srdce a posiluje ho.

Džňána, čin - špičky ukazováčku a palce se spojí, ostatní prsty jsou nataženy. Mudra zvyšuje koncentraci, odstraňuje napětí, stres, deprese, zklidňuje.

Prána - špičky malíčku a prsteníčku se spojí se špičkou palce, zbývající prsty jsou natažené. Mudra zvyšuje vitalitu, dodává energii.

Prthiví - špičky prsteníčku a palce jsou spojené , ostatní prsty natažené. Mudra posiluje živel země, tudíž stabilitu, odstraňuje fyzické slabosti, dodává vitalitu.

Linga - vyjadřuje mužský princip. Propleteme prsty a jeden palec necháme vzpřímený, obejmutý druhým palcem a ukazováčkem. Mudra zvyšuje teplo v těle, je dobrá při nachlazeních.

Jóni - vyjadřuje ženský princip. Seďte v meditační pozici a spojte v klíně bříška palců, aby špičky směřovaly vzhůru a natažené, stejným způsobem spojené ukazováčky směrem dolů. Ostatní prsty ohněte dovnitř tak, aby se dotýkaly hřbety. Vznikne tak tvar jóni. Někdy se též provádí i s ostatními prsty napnutými dolů. Mudra vrací do těla zpět pránu a posiluje ženské orgány.

Kundaliní - vyjadřuje spojení mužského a ženského principu. Sevřou se obě ruce v pěst, levý ukazováček se natáhne a zespodu vsune do pravé pěsti, palec levé ruky se opírá pod bříškem o hřbet malíčku pravé ruky. Mudra posiluje sexuální energii a zvyšuje tvořivost.

Bylo zde uvedeno jen několik muder na ukázku velkých možností, které tato oblast skýtá. Podrobnosti je třeba hledat ve specializovaných knihách. Jejich praxe velmi pomáhá jak při podpoře zdraví, tak při meditaci.

Autor: Jiří Mazánek | čtvrtek 31.3.2016 10:07 | karma článku: 7.41 | přečteno: 197x

Další články blogera

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.42 | Přečteno: 353 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 28. část

Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

12.7.2016 v 9:34 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 279 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 344 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jiří Pavlas

Ředitel školy a starosta nemusí být rivalové...

Ředitel školy a starosta obce se často přou o výši provozního rozpočtu školy. Jak funguje financování "školství" na obcích? Vyplatí se obci provozovat školku a školu s několika desítkami dětí?

16.1.2019 v 22:56 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 4 | Diskuse

Pavel Kalabis

Jsem Čech a Evropan

Téma Brexitu je v těchto dnech opět aktuální a tento stav neskončí dříve než koncem března. Pak bude možná rozhodnuto, možná na dlouhou dobu. Pro někoho je tento stav Evropy a potažmo EU příznivý a možná i radostný. Pro mě ne.

16.1.2019 v 20:19 | Karma článku: 15.21 | Přečteno: 326 | Diskuse

Jan Ziegler

Jak zbabělí komunisté měli strach z Jana Palacha

A to tak, že státní bezpečnost v rámci akce Hrob zlikvidovala v roce 1973 místo posledního odpočinku Jana Palacha v Praze na Olšanských hřbitovech. Tato ničemná a zoufalá akce dokázala zbabělost rudých.

16.1.2019 v 17:05 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 656 | Diskuse

Emrich Sonnek

Rozdělená společnost?

Často se tu objevuje názor, že ten či onen politik rozděluje společnost. Mluví a píše se o stále více se prohlubujících příkopech a hledá se někdo, kdo by je zase začal zasypávat.

16.1.2019 v 16:38 | Karma článku: 16.42 | Přečteno: 416 | Diskuse

Jiří Turner

Úspěchy reformního islámu

Benjamin Kuras alias Miroslav Kuraš se vysmívá snahám Muslimského reformního hnutí o nápravu islámu. Má je za podvodné a utopické.Není však spíše utopické předpokládat, že se pod tíhou argumentů zřeknou dvě miliardy lidí své víry?

16.1.2019 v 15:17 | Karma článku: 14.71 | Přečteno: 642 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 575
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.

Najdete na iDNES.cz