Rozpravy o tantře – 22. část

27. 11. 2015 23:11:33
Vysvětlili jsme si, že abychom mohli postupovat k cíli lidského života, osvobození se z pout a dosažení jednoty s nejvyšším bytím, musíme působit správně jak na tělo fyzické, tak na tělo psychické (jemněhmotné).

Ve fyzickém těle jsou svaly, různé druhy vyživujících oběhů (krevní, lymfatický, dechový) a žlázy s vnitřní sekrecí atd. Toto vše je třeba uvést do součinnosti a harmonie správnou výživou, správným vylučováním, tělesnými pozicemi, dechovými cvičeními atd. Abychom zharmonizovali tělo psychické, užíváme k tomu obvykle své smyslové orgány, které dokáží správně zpracovat jemnější vibrace, které působí na různých úrovních. Nejprve jsme si uvedli, jak orgán zraku může vnímat to, co vidí a využít toho pro svůj vnitřní rozvoj. Spojíme-li zrakový vjem s jeho významem v mysli, probudíme vibrace v něm ukryté a ty mají potom velmi silné působení. To je cesta zobrazení božství v sochách, obrazech, symbolech a jantrách. Stejně tak silně, pro někoho ještě silněji, může působit využití zvukové vibrace v mnoha jejích formách. To je cesta jógy zvuku, náda jógy a speciálně její součásti mantra jógy.

Mantry

V každém jazyku si časem lidé vytvořili slova, za nimiž vnímají v mysli a běžném životě nějaký konkrétní význam. Pro stejný předmět se však v jiném jazyce užívá jiné slovo, nebo dokonce může mít stejné slovo v jiném jazyce úplně jiný význam. Je tedy jasné, že jde pouze o něco, na čem se dohodla určitá větší či menší skupina lidí a samotnou podstatu předmětu tato zvuková vibrace nevyjadřuje.

Mantry jsou ovšem zvukové vibrace, které tuto podstatu vyjadřují. Obvykle je v nich esence božstva a zároveň jeho energie. Proto mantry nevznikly dohodou lidí, ale zřením mistrů (ršijů) v meditacích, kdy jim byly sděleny. Samotné slovo, či delší formuli nestačí znát, je třeba její podstatu probudit, teprve potom začne působit. Znamená to, že je nutné vyvinout určité úsilí, a to po nějakou dobu, a dále mít víru v to, že v mantře je toto vše obsaženo. Toto praktické úsilí se nazývá opakování mantry (džapa). Zvuková vibrace vchází soustředěním se nejprve do úst, později do mysli, ale nakonec do všech buněk těla, do krve, dechu atd., stane se zcela součástí člověka. V harmonii se všemi ostatními životními funkcemi pak začne její energie (šakti) působit nejen na mysl a očišťovat člověka od jeho bloků, na různých vědomých i podvědomých, ale i tělesných úrovních, ale především myšlenkových a emocionálních. Tehdy už pracuje mantra sama sebou, opakuje se sama stále a člověk již vlastně neopakuje (adžapa džapa). Samotné opakování mantry je na začátku hlasité, později šeptané a nakonec myšlenkové, které je nejsilnější. Počáteční pocity jsou příjemné, protože se začne uvolňovat energie blaženosti v nás zakrytá. Když začne mantra vstupovat hlouběji do našeho vědomí, uvolňují se různé bloky, což se může projevovat, ale nemusí, neboť je to velmi individuální, i některými tělesnými pocity. Může třeba bolet nějakou dobu hlava - je-li příliš plna myšlenek, které nechceme pustit, můžeme pociťovat smutek a plakat nebo naopak velkou až extatickou radost a stále se smát, nebo malou potřebu mluvit, může docházet k tělesné očistě pocením nebo rychlejším vylučováním atd. Tyto projevy však časem přejdou a nebudeme pociťovat nic, nebo monotónnost, vyprahlost, netrpělivost, či si budeme myslet, že je již dosaženo výsledku. Právě tehdy nesmíme skončit, protože to je období jakési zkoušky naší víry v působení mantry.

Již jsme si dříve popsali, že všechny naše prožitky jsou vtisknuty, zaznamenány v našem jemněhomotném těle jako tzv. samskáry a ty silné, přenášející se ze zrození do dalšího zrození jako sklony, charakterové vlastnosti (vásány). Ty se opakováním mantry znovu oživují, člověk je nějak prožívá, měl by si je jako pozorovatel uvědomit a tím se rozpustí energií mantry. Všechno jsou pouze změny mysli (vrtti) a účelem je tyto změny ovládnout. A to jsou právě ty projevy, které při praxi mantry můžeme pociťovat. Závisí to tedy na tom, jaké jsou obsahy toho všeho v našem vědomí, v jemněhmotném těle. I když to není nejdůležitější, na začátku praktikování mantry pomáhá několik věcí, které lze potom odložit. Jejich smyslem je vyladění člověka a posílení jeho vážnosti, důležitosti a víry v tuto praxi. Je dobré se vždy umýt a čistě obléknout, třeba mít i na praxi vždy stejný, jen na tento účel určený oděv. Pak je dobré, je-li to možné, provádět džapu vždy na stejném místě a ve stejnou denní dobu. To místo získá vibrace této mantry a již samo vám pomáhá a posiluje vás. Nejvhodnější doba je ráno, za východu Slunce, nebo před tím (brahma muhúrta), kdy jsou ještě vibrace prostoru klidné. Dobrá je také doba o půlnoci, obzvláště při některých obřadech. Zpočátku se opakování provádí s přesným počtem na indickém růženci o 108 kuličkách (mále) a uskuteční se určitý počet těchto kol. Držíme-li kuličku palcem a prostředníčkem pravé ruky (ukazováček a levá ruka jsou považovány za nečisté), vnímáme hmatem, očima, jazykem i sluchem. Tím je zapojeno více smyslů zároveň a udrží se větší pozornost. Můžeme si k opakování zapálit vonnou tyčinku (agarbatí) a zapojí se i čich.

Základní mantry jsou vždy v sanskrtu a dají se dělit podle různých hledisek.

Nejstarší jsou védské mantry. Ty byly předány ršijům v nadvědomých stavech a je v nich obvykle nějakým způsobem vyjádřena Pravda, nejvyšší Poznání. Mezi nimi je první mantra ze všech, pranava, prvotní zvuk ÓM.

Dále jsou to mantry k různým aspektům nejvyššího Bytí, k jeho třem nejzákladnějším projevům, tedy vzniku, udržování a zániku projeveného světa, tedy k Brahmovi, Višnuovi a Šivovi, případně Šakti. Každý z nich má své projevení se v určitých podobách, případně avatárech (zrození za nějakým účelem), a to vše je opět vyjádřeno dalšími mantrami. Jsou to tedy mantry k různým božstvům.

To je zvukově vyjádřeno buď přímo pojmenováním konkrétního božstva (Ganéša, Durga, Lakšmí atd.) - nejvíce jmen má Šakti, Déví, Šiva, Kršna atd., ale potom lze totéž vyjádřit silnějším zvukem bez významu, který má v sobě ovšem mnohem větší vibraci jako semenná, kořenná bídža mantra (např. Gam, Šrím, Dum, atd.). Mezi ně patří i mantry na čakry.

Potom jsou mantry, které působí na uvolňování emocionálních stavů nebo jejich projevení se, např. dosažení klidu (šánti mantry), získání větší energie nebo lásky. To jsou obvykle mantry ke Kršnovi nebo k Déví. S nimi souvisí i léčivé mantry, které mohou být zaměřeny na konkrétní nemoc jak fyzickou, tak psychickou. Samozřejmě, že takové mantry nevyléčí zlomenou nohu apod.

Potom jsou mantry, které něco vysvětlují. Pak se také dělí podle počtu slabik, které obsahují.

Mantry se též mohou zapisovat (likhita džapa) do sešitu jen k tomu určenému a uchovávanému na oltáři. Takový sešit má v sobě velkou vibrační sílu. Dále se mantry zpívají za doprovodu hudebních nástrojů, obvykle harmonia, bubnů a činelků. Účinek se zvyšuje skupinovým zpěvem a zrychlováním tempa. Při takové praxi se také často tančí. To se nazývá kírtan. Tehdy obvykle předzpěvuje nějaký mistr a ostatní opakují. Velmi mnoho manter je určeno k speciálním obřadům, které musí být prováděny pouze k tomuto účelu určenými bráhmany a velmi přesně. Při těchto obřadech se obětují různé ingredience - květiny, přepuštěné máslo (ghí), jogurt, mléko, med atd. a polévá se lingam a jóni, nabízí se různé ovoce (banány, kokosové ořechy) a sladkosti za odříkávání k tomu určených manter. Důležitou součástí toho je očišťující oheň, který si každý účastník symbolicky převezme, aby se jím očistil (áratí, púdža).

Nejmocnější jsou obřady prováděné v jámě s ohněm o přesných rozměrech, tvaru a nasměrování, která se nazývá kunda. To slovo znamená jáma, ale zároveň oheň, který v ní hoří (opět ze správného druhu paliva), symbolizuje kundaliní šakti, která byla zažehnuta správným (sexuálním) spojením. Tyto obřady se nazývají hóma nebo jadžňa a pořádají se venku, vždy k dosažení nějakého účelu (míru, požehnání atd.) pozitivního pro ostatní bytosti a celý svět. Do ohně se vhazují zrní, rýže a vlévá ghí, případně vonné esence za odříkávání nejstarších, indických manter z Písem, ve védách.

Je mnoho dalších způsobů, jak rozdělovat mantry. Nejpodstatnější však je, že mantru byste měli obdržet od svého gurua při zasvěcení, iniciaci (díkša). Tehdy vám předá i své požehnání a energii, která vám pomáhá tak mantru praktikovat. Když mantra splní svůj účel, může se obdržet další, mocnější. To je již ale velmi individuální.

Jsou také mantry, které mohou ubližovat, škodit, ale ten, kdo je užívá, si ponese za to následky. Mantry jsou i v jiných jazycích nebo jim obdobné jsou zaklínadla, kletby, léčivá slova apod., ale až do důsledku je jejich poznání rozvedeno pouze v Indii. Něčím podobným jsou také modlitby a hymny, ale v těch je pouze vyjádřena víra v Boha a obvykle Jej, pouze při různých příležitostech, oslavují, neopakují se systematicky jako mantry.

Autor: Jiří Mazánek | pátek 27.11.2015 23:11 | karma článku: 7.11 | přečteno: 307x

Další články blogera

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.42 | Přečteno: 353 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 28. část

Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

12.7.2016 v 9:34 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 279 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 344 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jakub Beznoska

Je Jan Palach hrdina?

Dnes si připomínáme smrt studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci. Je opravdovým hrdinou? Nemyslím si...

16.1.2019 v 23:03 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 80 | Diskuse

Zuzka Součková

Obědy zdarma pro všechny

Tak, děti, jdeme na oběd, máte ho zadarmo. Ale, pančelko, já nechci, mně ty obědy v jídelně nechutnají," řekne Maruška, otřese se hrůzou při vzpomínce na včerejší oběd. Nebylo to sice jídlo pro gurmána, ale bylo teplé a zdarma.

16.1.2019 v 19:39 | Karma článku: 30.35 | Přečteno: 764 | Diskuse

David Vlk

Tati, a ten bod "G" to je taky fyzika?

Člověk si pořád myslí, že když vyluští křížovku v Reflexu, má přelouskanou Kamasútru a ví, že na pražském Hradě sedí mister Popelníček, tak má pod čepicí. Někdy se ale šeredně plete.

16.1.2019 v 19:02 | Karma článku: 26.30 | Přečteno: 901 | Diskuse

Michal Pohanka

"Nevíte, co se životem? My vám ho naplánujeme!" Aneb Když jste starý, nemocný a bezmocný 4

Pracovat v domově důchodců, v eldéence, nebo třeba i na interně je značně náročné a deprimující, protože tam potkáte spoustu nešťastných, nemocných a bezmocných lidí. A o některé z nich je bohužel i dost špatně postaráno

16.1.2019 v 16:24 | Karma článku: 19.66 | Přečteno: 845 | Diskuse

Libuše Palková

Idiomy

Má ráda idiomy, bývají vtipné a nápadité. Ráda ty české porovnávám s idiomy jiných jazyků a baví mě, jak různé národy pojmenovávají jevy zcela odlišně. Proto pokud některý idiom přeložíte doslovně, můžete pak vypadat jako idiot.

16.1.2019 v 14:38 | Karma článku: 24.58 | Přečteno: 1105 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 575
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.

Najdete na iDNES.cz