Rozpravy o tantře – 21. část

30. 10. 2015 10:38:12
Jak jsme si již řekli, jantry buď vyjadřují uspořádání kosmu nebo je pomocí nich uctíváno nějaké božstvo (dévata).

Nejčastěji je to Božská Matka (Déví) - pak se nazývají šakta jantry, nebo je to Ganéša (Ganapati), pak se nazývají Ganéša jantry.

Šakta jantry

Všechny jantry, které představují jakoukoli formu Božské Matky, se nazývají šakta jantry. Je to deset různých podob Božské Matky, které vyjadřují deset různých přístupů k poznání. V tantrickém díle Lalita sahasranáma (Tisíc jmen Božské Matky) se píše, že Božská Matka je veškerou tantrou a veškerou jantrou. Božská Matka má více podob proto, že kdykoli se objeví nějaká zlá síla, vezme na sebe nějakou podobu, aby ji zničila a nastolila opět rovnováhu a harmonii. Paradoxem je, že i zlé síly pocházejí od ní. Vznikají také jako výsledek askeze a získání nadnormálních sil (siddhi), ale jsou těmi, co je získali, potom zneužity. Proto velcí Mistři díky vlastním zkušenostem zapsali díla, v nichž popsali způsoby, jak nalézt pomoc Božské Matky. Tyto postupy se nazývají vidja. Deset podob, v nichž se Božská Matka projevila, je představováno deseti různými jantrami (dáša mahá vidja). Každá z nich je spojena se svým mužským protějškem Šivou (opět s některou z jeho podob) a konkrétní nocí, během níž má být prováděno uctívání. Tehdy se odříkávají mantry (džapa) příslušející této mahávidje. Z těchto deseti podob je nejužívanější a nejmocnější Šódáší (což znamená, že mantra má 16 slabik, rozdělených do tří veršů). Je uctívána podoba Božské Matky nazývaná Tripurasundarí neboli Nejkrásnější ve všech třech světech. Šódáší též znamená Šestnáctiletá. Protože je také nejpříjemnější, je další její jméno Lalita, Hravá.

Šrí jantra

Třetí ze šrí vidja (mahávidja) je uctívána jantrou považovanou za nejmocnější a nejkrásnější i na pohled. Má jméno Šrí jantra, dále dostává jména Šrí čakra nebo Lalita čakra. Jsou dva způsoby uctívání i zobrazení Šrí jantry. První je samaja mat (starobylý) a poznáme ho podle toho, že ve Šrí jantře je pět hlavních trojúhelníků s vrcholy směrem vzhůru, včetně ústředního, v němž je bindu a dále čtyři hlavní trojúhelníky s vrcholy směřujícími dolů.

Druhý způsob uctívání je zaměřen výhradně na Šakti a ve Šrí jantře jsou čtyři hlavní trojúhelníky s vrcholy směřujícími nahoru a pět jich směřuje dolů, včetně ústředního s bindu. V tomto kultu je tvorba Šrí jantry tajemstvím, kterému se učí pouze zasvěcení. Tento způsob uctívání se nazývá kaul mat. Trojúhelníky směřující vrcholy vzhůru náleží Šivovi a ty s vrcholy směřujícími dolů patří Šakti. Tímto odlišným, nestejným počtem trojúhelníků, jaký se nevyskytuje v žádné jiné jantře, se stává Šrí jantra nesmírně dynamickou a mocnou. Kdyby byl počet trojúhelníků obou polarit stejný, byla by vyvážená a statická. Přitom se však na pohled jeví velmi symetrickou.

Šrí jantra obvykle představuje tělo bohyně Tripurasundarí, ale ve skutečnosti se podle již tisíciletých, dochovaných, vysochaných podob jedná o pupek Božské matky. Podle starých Písem je Šrí jantra zároveň jantrou uspořádání kosmu, ale také je konstruovaná jako lidské tělo, které má v ose páteře devět čaker. Jsou to tyto následující skupiny ve Šrí čakře:

1. Bindu

2. Trikón - ústřední trojúhelník, který obsahuje bindu

3. Aštar - skupina osmi trojúhelníků vně trikónu

4. Antar dašar - skupina deseti vnitřních trojúhelníků

5. Bahir dašar - skupina deseti vnějších trojúhelníků

6. Čatur dašar - skupina čtrnácti trojúhelníků

7. Ašta dal - prstenec osmi lotosových okvětních plátků

8. Šódáš dal - prstenec šestnácti lotosových okvětních lístků

9. Bhúpur - čtvercový útvar se čtyřmi branami

Slovo čakra ve Šrí jantře neznamená psychické centrum, ale skupinu, každá z nich však má ke konkrétní čakře vztah. Pět šakti trojúhelníků reprezentuje pět tanmater (sluch, zrak, hmat, chuť a čich), pět mahábhút (akáša, vzduch, oheň, voda, země), pět smyslových orgánů (ucho, kůže, oči, jazyk, nos) a pět orgánů činnosti (ruce, nohy, ústa, pohlavní orgány, konečník).

V lidském těle jsou těmito pěti prvky kůže, nervy svaly, tuk a kosti.

Čtyři Šivovy trojúhelníky reprezentují látku mysli (čitta), mysl (manas), intelekt (buddhi) a pocit já, ego (ahankára). Tak jako se tyto dva druhy trojúhelníků navzájem protínají a pokrývají, tak je tomu s mužskou a ženskou energií v kosmu a vznikají různé předměty projeveného světa. A stejně tak jako bindu ve středu Šrí jantry reprezentuje Božskou matku, tak je i v sahasráře individuální vědomí, duše (džíva, átma).

Bindu

Bindu je bod uvnitř ústředního trojúhelníku a střed jantry. Také se mu říká sarva ánanda čakra neboli čakra veškeré blaženosti. Bindu je počátkam a koncem všeho, existuje mimo čas a prostor a jsou v něm ve stálém spojení Kaméšvara a Kaméšvarí. Zde se medituje na věčné spojení Šivy a Šakti i na gurua.

Trikón

Ústřední trojúhelník, který je projevením se bindu, je také nazýván sarva siddhi prad čakra, neboli čakra poskytující veškerou moc (siddhi). Její tři čáry symbolizují tři důležitá sídla energie v lidském těle (píthy) - v múládhára, anáhata a višuddha čakrách. Těmi jsou zároveň tři bohyně, tři guny, tři stavy lidského vědomí. Nakonec symbolizují ženské lůno (jóni) v jeho prapůvodním stavu. Mezi bindu (Šivou) a trikónem (Šakti) není žádný rozdíl. Když se bindu projeví, stává se trikónem. Meditace na trikón dává moc.

Aštar

Skupia osmi trojúhelníků se nazývá též sarva róg har čakra, čakra ničící všechny nemoci. Je to osm jóni, která vytvářejí existenci. V aštaru je sídlo ohně (agnikhand) a všech deseti energií ohně působících v lidském těle. Bindu, trikón a aštar jsou nazývány dohromady jako čakra devíti bran (návdvar). To odpovídá devíti branám v lidském těle. Meditace na ně dává ochranu, požehnání, moc a odstraňuje všechny duchovní, mentální i fyzické problémy.

Antar dašar

Skupina deseti trojúhelníků obklopuje aštar. Je též nazývána sarva rakšakar čakra, čakra poskytující ochranu všeho druhu pomocí vnitřních sil. Řídí všech pět orgánů smyslových (džňánéndrije) a pět orgánů činnosti (karméndrije). Je to vlastně deset jóni (šakti), která fungují jako deset tělesných ohňů. Pokud je dokáže člověk regulovat, kontroluje všech deset indrijí a dostává se mu naprosté ochrany.

Bahir dašar

Je to skupina deseti vnějších trojúhelníků obklopující antar dašar. Říká se jí též sarva artha sádhak čakra, čakra umožňující realizaci všeho druhu. Artha znamená v sanskrtu peníze nebo prostředky. Meditací na bahir dašar lze dosáhnout všeho, čeho se člověku zachce. Deset trojúhelníků je deset jóni (šakti), která regulují deset prán v lidském těle. Díky nim se získá kontrola nad pránou a tím nad myslí. Mysl kontroluje všech deset indrijí . Díky nim si lze svá přání uvědomit a pak je uskutečnit.

Čatur dašar

Je to skupina čtrnácti vnějších trojúhelníků (jóni). Šakti v nich sídlící kontrolují činnost nádí, která ovládají deset indrijí, mysl, intelekt, individuální vědomí a čittu. Tyto šakti vytvářejí vnější formu jantry a mikrokosmu (těla). Tím zajišťují štěstí. Proto se této čakře říká též sarva saubhagja dájaka čakra, ta, která dává štěstí.

Ašta dal

Prstenec osmi okvětních lotosových plátků je opět sídlem osmi bohyní majících na starost různé funkce. Jinak však lístky symbolizují formu (rúpa), chuť (rasa), čich (gandha), hmat (sparša), zvuk (šabda), prapůvodní zvuk (náda), prapůvodní podstatu (prakrti) a ducha, bytí (puruša).

Šódáš dal

Prstenec šestnácti okvětních lotosových plátků je nazýván sarva ašapúraka čakra, ta jež vyplňuje všechny naděje a očekávání. V plátcích sídlí šestnáct šakti fungujících prostřednictvím pěti živlů, deseti indrijí a mysli.

Oba prstence okvětních plátků jsou měsíční energií a skupina čtyřiceti tří trojúhelníků je sluneční energií. Tím se stává jantra velmi dynamickou.

Bhúpur

Čtverec se čtyřmi branami je nazýván též traijélóka móhana čakra, ta, která přitahuje tři světy (lóky) - svět fyzický (bhúlóka), astrální (bhuvar lóka) a nebeský (svarga lóka). Je sídlem jantry a šakti a představuje hrubý, materiální svět. V bhúpuru jsou všichni strážci osmi světů, deset siddhi i osm matek. Je místem, kde se setkávají tři proudy (Ganga, Jamuna, Sarasvatí), proto se jí také říká Tirtharádž, královna všech poutních míst, symbolicky je setkáním hrubých a jemných energií.

Shrnutí

Vše to, co bylo nyní popsáno o struktuře Šrí jantry, jasně vysvitne, je-li vybarvena, není-li pouze černobílou kresbou. Potom vyvstanou všechny výše popsané čakry a také se lze dobře na ně soustředit. Můžeme si zvolit jen některé aspekty, kterých se dá uctíváním dosáhnout. To by však vždy mělo být spojeno s džapou odpovídajících manter a pod vedením kompetentního gurua. Toto uctívání se nesmí provádět v noci, protože by oči dobře nerozeznaly složité vzorce Šrí jantry. U ostatních šakta janter je to možné, protože nemají tak složitou strukturu a obsahují méně trojúhelníků.

Autor: Jiří Mazánek | pátek 30.10.2015 10:38 | karma článku: 6.80 | přečteno: 233x

Další články blogera

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.42 | Přečteno: 353 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 28. část

Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

12.7.2016 v 9:34 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 279 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 344 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jakub Beznoska

Je Jan Palach hrdina?

Dnes si připomínáme smrt studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci. Je opravdovým hrdinou? Nemyslím si...

16.1.2019 v 23:03 | Karma článku: 10.88 | Přečteno: 97 | Diskuse

Zuzka Součková

Obědy zdarma pro všechny

Tak, děti, jdeme na oběd, máte ho zadarmo. Ale, pančelko, já nechci, mně ty obědy v jídelně nechutnají," řekne Maruška, otřese se hrůzou při vzpomínce na včerejší oběd. Nebylo to sice jídlo pro gurmána, ale bylo teplé a zdarma.

16.1.2019 v 19:39 | Karma článku: 30.76 | Přečteno: 775 | Diskuse

David Vlk

Tati, a ten bod "G" to je taky fyzika?

Člověk si pořád myslí, že když vyluští křížovku v Reflexu, má přelouskanou Kamasútru a ví, že na pražském Hradě sedí mister Popelníček, tak má pod čepicí. Někdy se ale šeredně plete.

16.1.2019 v 19:02 | Karma článku: 26.30 | Přečteno: 907 | Diskuse

Michal Pohanka

"Nevíte, co se životem? My vám ho naplánujeme!" Aneb Když jste starý, nemocný a bezmocný 4

Pracovat v domově důchodců, v eldéence, nebo třeba i na interně je značně náročné a deprimující, protože tam potkáte spoustu nešťastných, nemocných a bezmocných lidí. A o některé z nich je bohužel i dost špatně postaráno

16.1.2019 v 16:24 | Karma článku: 19.66 | Přečteno: 847 | Diskuse

Libuše Palková

Idiomy

Má ráda idiomy, bývají vtipné a nápadité. Ráda ty české porovnávám s idiomy jiných jazyků a baví mě, jak různé národy pojmenovávají jevy zcela odlišně. Proto pokud některý idiom přeložíte doslovně, můžete pak vypadat jako idiot.

16.1.2019 v 14:38 | Karma článku: 24.58 | Přečteno: 1127 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 575
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.

Najdete na iDNES.cz