Rozpravy o tantře – 19. část

24. 08. 2015 10:40:02
Nyní si můžeme provést jakýsi stručný přehled čaker, abychom pochopili jejich význam. Člověk se zrozuje proto, aby dosáhl cíle života - spojení s nejvyšším Bytím, brahma, Bohem.

Teprve tehdy prožívá největší uspokojení, blaženost, poznání, sjednocení a harmonii. Protože vše v tomto vesmíru je v polaritě, snaží se oba její póly nalézt harmonii ve spojení. Na všech úrovních života, u všech bytostí se póly přitahují a chtějí spojit. Tím je zaručeno pokračování života. Ale jen člověk má vědomí, které mu umožňuje nebýt hnán jen snahou o udržení života, hledáním potravy a plozením. Je schopen užívat svou sexuální energii i k požitku (bhóga), ale také především ke svému vnitřnímu rozvoji a sjednocení se s nejvyšším Bytím (jóga) a nalezení konečné harmonie obou polarit. To, co se v indických Písmech nazývá např. spása (mókša), je totéž, co se v bibli nazývá rájem. I v něm byly obě polarity v harmonii, Adam a Eva chodili nazí a svou nahotu si neuvědomovali. Neznamená to však, že spolu neměli pohlavní styk. Snadno si to můžete představit obdobně jako u zvířat, kde k němu také dochází, ale je to přirozená součást jejich života, sex není zneužíván. U lidí se setkáte s tím, že se pomocí sexu získávají peníze, moc, či jiné požitky, hlavně u žen, nebo se naopak ženy zneužívají pro požitek mužů. Potom se může zdát divné, že by správné spojení obou polarit mohlo vést k osvobození člověka od utrpení. Ale tak jako v ráji zakalila vědomí lidí nevědomost a touha, vystoupili z jednoty obou polarit, začali je vidět, rozlišovat dobré a zlé, případně jednu z nich povyšovat, tak tato nevědomost i dnes na světě převládá a neumožňuje lidem vidět skutečnou podstatu toho, proč jsou zde dvě pohlaví a jaké přirozené, božské možnosti nám nabízejí. Je jistě mnoho dalších možností, jak dosáhnout cíle života, ale všechny cesty se nakonec sbíhají v jednom bodě a tím je láska, spojení obou polarit v naprostém, vzájemném odevzdání, kdy přestává existovat to hmotné a nejdůležitější je spojení na úrovni božské. To nám nabízí cesta tantry pomocí čaker, jen je třeba ji správně pochopit a být na ni připraven.

Přehled čaker

Již jsme si vysvětlili, že člověk se skládá z těla fyzického, hrubohmotného (sthúla šaríra), v jehož endokrinních žlázách a nervových pleteních a dále pak ve smyslových orgánech se odráží tělo jemněhmotné (súkšma nebo linga šaríra). A nakonec má věčnou duši (átma), která přetrvává vše, není ničím dotčena a obsahuje v sobě zárodek Poznání a Nejvyšší lásky (kárana šaríra). Cesta, jíž lze dosáhnout sjednocení s touto věčnou duší (brahma), která je totožná s átma, vyžaduje velké úsilí, odříkání, rozlišování a odevzdání. Tato možnost je vložena do našeho jemněhmotného těla jako systém čaker. Máme šest hlavních čaker, které odpovídají jednotlivým živlům (tattvám) a úrovním vědomí (lókám). Jemněhmotné tělo se skládá ze tří jemněhmotných obalů, tělo fyzické má jeden hmotný obal, tělo věčné také jeden.

Čakry podle živlů přísluší do těchto obalů:

Tělo potravy (annamaja kóša) - múladhára, svádhišthána a manipura čakra

Tělo energie, prány, životní síly (pránamaja kóša) - anáhata a višuddha čakra

Tělo mysli (manómaja kóša) a intelektu, rozlišovací schopnosti (vidžňánamaja kóša) - ádžňa čakra

Podle stoupající jemnosti živlů (tattev) a úrovně vědomí dělíme čakry takto:

Země (prthiví) a bhú lóka - múládhára čakra

Voda (ápas) a bhuvar lóka - svádhišthána čakra

Oheň (tédžas) a svah lóka - manipura čakra

Vzduch (váju) a mahar lóka - anáháta čakra

Éter (ákáša) a džana lóka - viššuddha čakra

Mysl (manas), intelekt (buddhi) a tapah lóka - ádžňa čakra

Všechny živly ve své nejjemnější podobě a satja lóka - bindu visarga a sahasrára

Odrazy čaker (kšetram), odpovídající energie (váju) a bídža mantry:

múládhára čakra - perineum - apána váju - LAM

svádhišthána čakra - genitálie - vjána váju - VAM

manipura čakra - pupek - samána váju - RAM

anáhata čakra - střed prsou - prána váju - JAM

viššuddha čakra - hrdelní jamka - udána váju - HAM

ádžňa čakra - mezi obočím - mysl – ÓM

Čakry podle smyslů, smyslového orgánu, výkonného orgánu a počtů okvětních lístků:

múládhára čakra - čich - nos - konečník - 4

svádhišthána čakra - chuť - jazyk - pohlavní orgány - 6

manipura čakra - zrak - oči - chodila, nohy - 10

anáhata čakra - hmat - kůže - ruce - 12

viššuddha čakra - sluch - uši - hlasivky (ústa) - 16

ádžňa čakra - mysl, intelekt - mozek - mozek – 2

Jemněhmotné tělo je vyživováno energií pomocí sítě 72.000 kanálků, nádí. Nejdůležitější pro práci s kundaliní šakti a čakrami jsou tři. Polaritní jsou měsíční, ženské nádí ida a sluneční, mužské nádí pingala. I ústřední kanál sušumna procházející páteří se opět skládá z polaritních obalů – vnější, sluneční, vadžra nádí a prostřední, měsíční, čitra nádí. Kundaliní šakti stoupá ústředním, neutrálním brahma nádím. Samotná kundaliní šakti je božská, ženská energie, odlesk nejvyšší kosmické Šakti v nás. Její součástí je sexuální energie, proto je v ní vnímán odlesk nejvyšší blaženosti. Kundaliní šakti touží po spojení s nejvyšší mužskou energií, jejímž odleskem je Šiva sídlící v ádžňa čakře. Kundaliní šakti naplněna touhou za ním stoupá tantrickou praxí vzhůru a prochází šesti čakrami. V nich se postupně spojí se třemi lingamy, které musí prorazit - brahma lingam v múládháře, bána (vána) lingam v anáhatě a itara lingam v ádžňa čakře. To zároveň souvisí s překonáním tzv. uzlů (granthi) - Brahma granthi v múládháře (překonání hmotné závislosti ve světě jmen a tvarů), Višnu granthi v anáhatě (připoutanost na citech a lidské lásce) a Rudra granthi v ádžňa čakře (připoutanost k psychickým silám a schopnostem).

Cestou vzhůru kundaliní šakti postupně uvolňuje obsah všech čaker. To způsobuje určité tělesné, citové i myšlenkové projevy, které jsou velmi individuální. Každá čakra slouží k pochopení a odžití něčeho konkrétního. Je-li to splněno, v podstatě její funkce zaniká a je průchodem kundaliní šakti zničena. Tomu se říká cesta rozpuštění (laja krama). Po spojení kundaliní šakti se Šivou, uspokojení a dosažení blaženosti se kundaliní šakti vrací zpět do múládháry a cestou všechny čakry zase oživuje. Nesestupuje již ta samá kundaliní šakti, ale je spojená se Šivou, takže je to transcendované, nejvyšší vědomí. Nikdo nedovede vysvětlit, proč se po takovém úsilí, aby vystoupila vzhůru, zase vrací na hmotnou úroveň. Nejspíš to bude milost boží. Tomuto sestupu se říká sršti krama. Často se v knihách píše o pocitech při vzestupu kundaliní šakti. Jsou však velmi individuální, subjektivní a také žádné nemusí být. Proto je nemá cenu konkrétně zmiňovat, protože si je čtenář může snadno vsugerovat nebo zaměnit s normálními, fyziologickými pocity v těle. Je třeba jen upozornit na to, že pokud bude žák dodržovat základní etické zásady (jamy), to jest neubližování, pravdivost atd. a doporučení gurua, vše proběhne, i s nějakými případnými projevy, bez problémů, protože bude vždy vědět, co má udělat.

Autor: Jiří Mazánek | pondělí 24.8.2015 10:40 | karma článku: 6.52 | přečteno: 250x

Další články blogera

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.42 | Přečteno: 353 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 28. část

Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

12.7.2016 v 9:34 | Karma článku: 10.22 | Přečteno: 279 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 344 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Tadeáš Firla

Čím víc budeš zticha, tím víc toho uslyšíš

"Mnozí umírají proto, že nikdy nepotkali někoho, kdo by jim prokázal úctu a lásku, kdo by se jim cele věnoval a vyslechl je".

16.1.2019 v 23:10 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 5 | Diskuse

Jakub Beznoska

Je Jan Palach hrdina?

Dnes si připomínáme smrt studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci. Je opravdovým hrdinou? Nemyslím si...

16.1.2019 v 23:03 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 49 | Diskuse

Zuzka Součková

Obědy zdarma pro všechny

Tak, děti, jdeme na oběd, máte ho zadarmo. Ale, pančelko, já nechci, mně ty obědy v jídelně nechutnají," řekne Maruška, otřese se hrůzou při vzpomínce na včerejší oběd. Nebylo to sice jídlo pro gurmána, ale bylo teplé a zdarma.

16.1.2019 v 19:39 | Karma článku: 30.26 | Přečteno: 755 | Diskuse

David Vlk

Tati, a ten bod "G" to je taky fyzika?

Člověk si pořád myslí, že když vyluští křížovku v Reflexu, má přelouskanou Kamasútru a ví, že na pražském Hradě sedí mister Popelníček, tak má pod čepicí. Někdy se ale šeredně plete.

16.1.2019 v 19:02 | Karma článku: 26.30 | Přečteno: 897 | Diskuse

Michal Pohanka

"Nevíte, co se životem? My vám ho naplánujeme!" Aneb Když jste starý, nemocný a bezmocný 4

Pracovat v domově důchodců, v eldéence, nebo třeba i na interně je značně náročné a deprimující, protože tam potkáte spoustu nešťastných, nemocných a bezmocných lidí. A o některé z nich je bohužel i dost špatně postaráno

16.1.2019 v 16:24 | Karma článku: 19.66 | Přečteno: 842 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 575
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.

Najdete na iDNES.cz