Pondělí 11. prosince 2023, svátek má Dana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 11. prosince 2023 Dana

Nezařazené

Jiří Mazánek

Píseň mého srdce - Duchovní život

Před rokem 1989 jsme o něm mnoho neslyšeli. Ale po uvolnění všech možností o něm každý mluví. O čem?

4.8.2016 v 16:47 | Karma článku: 9.77 | Přečteno: 395 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 28. část

Po vysvětlení mnoha teoretických i praktických znalostí o chrámu lidského těla je nyní všem jistě jasné, že praxe tantry spočívá především v probuzení energie kulakundaliní v 1. čakře,

12.7.2016 v 9:34 | Karma článku: 11.76 | Přečteno: 463 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 27. část

Nyní se naskýtá otázka, jak spolu souvisí tantra a jóga, protože jste při pozorném studiu Rozprav o tantře mohli zjistit mnoho styčných bodů.

1.6.2016 v 22:32 | Karma článku: 7.13 | Přečteno: 246 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 26. část

Již při vysvětlování njásy a muder jsme se mohli setkat s tím, že jsou součástí různých obřadů, rituálů.Těch je v tantře velmi mnoho, některé každodenní, jiné příležitostné.

2.5.2016 v 18:09 | Karma článku: 9.55 | Přečteno: 458 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 25. část

Při výkladu devíti bran lidského těla jsme se vlastně seznámili s tím, jak lze využít smyslů při tantrické praxi.

31.3.2016 v 10:07 | Karma článku: 9.10 | Přečteno: 276 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 24. část

O sedmé bráně, jíž jsou ústa, jsme si již řekli, že nejvíce energie z ní uniká přílišným mluvením a nezřízenou chutí k jídlu.

5.3.2016 v 17:21 | Karma článku: 10.76 | Přečteno: 586 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 23. část

Při vysvětlování stavby lidského těla jsme si řekli, že z něj energie uniká devíti branami, které je třeba se naučit uzavírat, abychom energii udrželi.

22.1.2016 v 17:57 | Karma článku: 8.20 | Přečteno: 314 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 22. část

Vysvětlili jsme si, že abychom mohli postupovat k cíli lidského života, osvobození se z pout a dosažení jednoty s nejvyšším bytím, musíme působit správně jak na tělo fyzické, tak na tělo psychické (jemněhmotné).

27.11.2015 v 23:11 | Karma článku: 9.35 | Přečteno: 340 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 21. část

Jak jsme si již řekli, jantry buď vyjadřují uspořádání kosmu nebo je pomocí nich uctíváno nějaké božstvo (dévata).

30.10.2015 v 10:38 | Karma článku: 9.88 | Přečteno: 307 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 20. část

Již jsem se zmínil, že tantru tvoří hlavně složky jantra a mantra. O jejich obrovském významu si nyní něco povíme. Od pradávna tu žili ti, kteří byli schopni vnímat neviditelné jsoucno, které vše prostupuje a ti druzí, kteří ne.

2.10.2015 v 9:37 | Karma článku: 5.84 | Přečteno: 230 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 19. část

Nyní si můžeme provést jakýsi stručný přehled čaker, abychom pochopili jejich význam. Člověk se zrozuje proto, aby dosáhl cíle života - spojení s nejvyšším Bytím, brahma, Bohem.

24.8.2015 v 10:40 | Karma článku: 8.11 | Přečteno: 287 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře - 18.část

Nyní, když jsme si popsali jednotlivě všechny čakry, by bylo dobré provést jejich celkový přehled a srovnání. Tím se pochopí jejich vzájemná provázanost, společné působení a jednota celého systému.

6.7.2015 v 17:26 | Karma článku: 7.42 | Přečteno: 302 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 17. část

Popsali jsme si nyní všech šest čaker a cestu kundaliní šakti do místa, kde se sjednotí se svým Milovaným, aby uhasila žár a nalezla nejvyšší uspokojení.

31.5.2015 v 22:07 | Karma článku: 6.87 | Přečteno: 271 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 16. část

Všechny lotosy jsou spojeny jemněhmotnou, psychickou stavbou, tzn. že visí na tenké nitce sušumny, přesněji řečeno čitra nádí, které tvoří její nejjemnější vlákno. Sušumna se skládá ze tří částí. Dalšími dvěma kanálky jsou vadžra nádí, vnější, sluneční, zářící a potom brahma nádí, ústřední kanál, kterým stoupá kundaliní. Páteřní sloupec se nazývá též Méru. Kořenem všech nádí je kanda, jakási cibulka. Samotná sušumna má tedy podobu Slunce, Měsíce a ohně a její vlákno stoupá od středu kandy k hlavě. Uvnitř ní je zářící vadžra nádí, které se šíří od penisu (medhra) k hlavě. Uvnitř vadžra nádí, které je v sušumně, je čitriní, neboli čitra nádí. Čitra nádí je měsíční nádí. Je jemné jako pavoučí vlákno, proniká všemi lotosy a je čirou inteligencí. Uvnitř má brahma nádí, které sahá od ústí Hara, tj. otvoru v horní části svajambhú lingamu v múladhára čakře, do oblasti za ním, kde se nachází Ádi déva neboli para bindu. Zde vstupuje a vystupuje kundaliní na své cestě k Šivovi a zpět. Toto místo se nazývá brána k brahma neboli brahma dvára. Zopakujeme si tedy ještě jednou, že sušumna se skládá ze tří nádí – vadžra nádí, vnější, sluneční, zářící, dále čitra nádí, prostřední, měsíční, čirá inteligence a nakonec brahma nádí, ústřední nádí, jímž stoupá kundaliní.

30.4.2015 v 11:26 | Karma článku: 9.73 | Přečteno: 553 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 15. část

Konečně se dostáváme k poslední, šesté čakře, která je cílem dlouhé a namáhavé cesty kundaliní šakti od jejího sídla v múládháře, kde je spící, aby zde dosáhla úplného spojení a naplnění své touhy. Odtud již směřuje pouze do neprojeveného bytí, nekonečného prostoru sahasráry.

31.3.2015 v 19:00 | Karma článku: 7.24 | Přečteno: 282 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 14. část

Jak pokračujeme v popisu šesti základních čaker, dozvídáme se, že každá z nich je důležitá, každá něčím jiným, ale především, že jejich významy na sebe navazují, aby potom komplexně bylo dosaženo cíle duchovní cesty - osvobození se z pout svého těla i vnějšího světa (mukti, mókša). A nyní zjistíte, jak velkou roli v tom hraje právě pátá čakra.

8.3.2015 v 22:12 | Karma článku: 8.11 | Přečteno: 302 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 13. část

Nyní si popíšeme, co lze získat probuzením čtvrté čakry. Při jejím probuzení může člověk někdy cítit bolest v hrudníku - jako by se otevíraly dlouho zavřená a již zarezlá vrata, může mít nepravidelný nebo zrychlující se tep srdce. Častější je však, že se bude cítit lépe, jakoby lehčí a nebude potřebovat tolik spánku. Také bude citlivější a ve svých citech vyváženější a hlubší. Může začít slyšet zvuky z vyšších úrovní. Na všech stupních duchovní cesty (sádhany) jsou slyšet různé zvuky, které vycházejí právě ze srdeční čakry díky vibracím prány. Těmto zvukům se říká také ómkára dhvání. Ač má tyto vibrace každý, jen někdo je schopen je vnímat. Kdo systematicky naslouchá těmto zvukům, praktikuje jógu zvuku (náda jógu). Postupně je slyšet deset zvuků zhruba v tomto pořadí:

26.1.2015 v 19:58 | Karma článku: 7.42 | Přečteno: 453 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 12. část

První tři lotosy (čakry) se nacházely ještě na fyzické úrovni, v annamaja kóše. Další dvav pořadí zdola patří do úrovně energetické, tedy pránamaja kóši, také podle živlů (tattev) jim odpovídajícím - vzduchu a éteru. Kdybychom postupovali správně, následoval by nyní malý, ale důležitý lotos ánanda kanda. My si však nejdříve vysvětlíme vše o anáhata čakře, abychom ho potom lépe pochopili.

30.11.2014 v 15:11 | Karma článku: 6.80 | Přečteno: 338 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 11. část

Jak jsme si vysvětlili, je každá čakra spojená s nějakým živlem a tedy i úrovní vědomí. První tři čakry spadají ještě do úrovně fyzické a tedy obalu vyživovaného hmotnou stravou ( annamaja kóša ). Třetí čakře přísluší živel ohně ( tédžas ) a úroveň vědomí nebeská (svaha lóka). To je poslední úroveň smrtelná.

24.10.2014 v 14:44 | Karma článku: 6.87 | Přečteno: 392 | Diskuse

Jiří Mazánek

Rozpravy o tantře – 10. část

Je třeba si uvědomit, že všechny čakry mají svou důležitosta navazují na sebe. To by celý tento systém nebyl takto vytvořen a neměl by smysl. Proto vynechává-li někdo některou z čaker, že není potřeba, nebo že už se jí nemusí zabývat, protože ji má zvládnutou, je to jen únik jeho mysli, která je ovládána nevědomostí individuálního já a různými sklony (vásany) z minulých životů. K tomu mají tendenci hlavně lidé rozumově založení, kteří porozumějí teorii z knih, učitele totiž nepotřebují, a hned si myslí, že už přečtené mají zažité a tvrdí např., že jsou brahma. Tyto názory se týkají především druhé čakry, protože v ní jsou silné energie podvědomí, které při zkoumání a používání mohou člověka ovládnout, ba až zničit. Pak je snadnější se jimi nezabývat, zatlačit je zpět a tvrdit, že nám již nic neříkají. S tím zcela jistě souvisí i pohlavní zdrženlivost, celibát. Ovšem s touto energií to není jako s nějakým nástrojem, který když neovládáme, tak ho nepoužíváme. Ten prostě můžeme odložit a nechat ležet. Není to však možné s pohlavní energií, protože je naší součástí. S tou musíme správně zacházet, pak nám neublíží, naopak spíše pomůže. Takže, jestli se setkáte s názory tzv. jógínů či tantriků, že tento člověk "je pouze v druhé čakře, takže je neduchovní", hned poznáte, že jde o nevědomce, kteří soudí, aby byli sami souzeni. Při průchodu probuzené kundaliní šakti může přechodně docházet k různým projevům - a to je právě smyslem duchovní cesty - které se mohou zdát někdy nevhodné, jindy třeba bláznivé atd., ale důležitější je správně je pochopit, zhodnotit a zpracovat. K tomu slouží zkušený guru, a proto je tak potřebný. Sami se můžete dostat do situace, s níž si nevíte rady, ale hlavně je potřeba někoho, kdo se podívá neosobně, bez vašeho zaujetí. Pak může poradit, případně i pomoci. Proto po takovémto úvodu, věřte, že tzv. sexuální čakra je stejně důležitá jako ty ostatní.

2.10.2014 v 17:25 | Karma článku: 6.32 | Přečteno: 338 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 630
Hudebník zabývající se relaxační meditační a duchovní hudbou s využitím akustických nástroju zapadních i etnických. Publicista a recenzent v oblasti hudby a duchovních věd. Učitel jogy, tantry a dalších duchovních směrů.